Yönetim Sistemlerimiz

Yönetim Sistemlerimiz

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ÇİMKO; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve API Spec.Q1 Kalite Yönetim Sistemi ile EN 197-2 Uygunluk Değerlendirmesi ve API Spec. 10A Standard Şartlarını daima göz önünde tutarak gerçekleştirdiği tüm ürün ve hizmet faaliyetlerinde aşağıdaki şartları sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek örnek firma olmayı taahhüt eder.

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Kalitede lider olmak
 • Entegre yönetim sistemlerinin şartlarına uymak, performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için bilgi ve kaynak sağlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve üretim faaliyetlerimiz kapsamında uygulanabilir yasal mevzuatlara, ulusal / uluslararası standartlara ve sektöre özgü taahhütlere uymak
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, alt yüklenici-tedarikçilerimiz ve tüm ziyaretçilerimize sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak için risklerin her seviyede değerlendirildiği iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemek ve desteklemek
 • Tesislerimizi, çevrenin korunması ve atıkların azaltılması ve / veya yeniden kullanılmasına yönelik olarak tasarlamak, çalıştırmak ve geliştirmek
 • Enerji kullanım alanlarımız için yapılan satın almalarda, yeni projeler ve tasarımlarda enerji verimliliği yüksek donanım ve sistemleri tercih etmek
 • Bilgi güvenliği çalışmalarını yürütmek için gerekli kaynakları ve eğitimleri sağlayarak, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunması ile ilgili risk çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Sürdürülebilir üretim felsefesi ile geçerliliği ispatlanmış güncel teknolojileri izlemek ve uygulamak böylece kaynakları en verimli ve en ekonomik şekilde kullanmak

Faaliyetler

Narlı, Adıyaman, Bartın Fabrikalarımızda; Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız çerçevesinde kurulu yönetim sistemleri;

 • ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)
 • TS ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)
 • ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi)
 • ISO 50001:2018 (Enerji Yönetim Sistemi)
 • ISO 27001:2013 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)

Entegre Yönetim Sistemleri, KÇK (Kalite Çevre Kurulu) tarafından ilgili yönetmeliklere göre her yıl denetlenmektedir.

Tüm çimento tipleri TSE Uygunluk ve CE Belgesine sahip, TS EN 197-1 standardının öngördüğü kalite standartlarında üretilmekte ve takip edilmektedir. ÇİMKO; ürün kalite politikası doğrultusunda, uluslararası standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kalitede üretim yaparak, müşterilerin kullanımına sunmaktadır.

ÇİMKO Çevre Yönetim Sistemi etkin izleme ve kontrolü için, fabrikalarımızda Çevre Kanunu’nca yapılması gereken sürekli, periyodik ölçüm ve kontroller yapılmaktadır. Kritik çevre göstergeleri düzenli olarak raporlanmaktadır. Toz emisyonlarının minimum seviyede ve kontrol altında tutulması için; hammadde, katkı ve yakıt stoklarımızın tamamı kapalı alanlarda stoklanmaktadır. Doğal kaynak ve fosil yakıt kullanımını azaltmak ve zararlı atıkların çevreye verdiği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, Narlı Fabrikamız’da 2016 yılında, Adıyaman Fabrikamz’da 2022 yılında, Bartın Fabrikamız’da 2017 yılında Atık Yakma Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmıştır. Atıkların daha yüksek miktarlarda ikame edilebilmesi amacıyla; hazırlama, depolama ve düzenli beslemeye olanak sağlayacak Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) devreye alınmıştır.

ÇİMKO İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçleri; Kalite, Çevre, Enerji Yönetim Sistemleri ile uyumlu bir şekilde, 6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde ve ISO 45001 standardı gerekliliklerine uygun olarak yürütülmektedir. İSG yönetim sistemi; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmaları ile sürekli desteklenmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları 2012 yılında tamamlanmıştır. Ana amacımız olan üretimde enerji yoğunluğunun azaltılması için ÇİMKO, üretimin her aşamasında enerji verimliliği yüksek ekipman seçimi, süreç iyileştirme çalışmaları, kayıp ve kaçakların önlenmesi, fosil yakıt kullanımının azaltılması gibi uygulamalara yönelmiştir. 2015 yılında başlayan Mineralize Klinker Üretimi ile klinker üretimi sırasında harcanan yakıt miktarını azaltarak enerji tüketiminin düşürülmesi ve ürün kalitesinin artırılması sürdürülebilir olarak sağlanmıştır.

Narlı Fabrikamız ve Osmaniye ile Adıyaman’da bulunan Altınşehir Hazır Beton Tesislerimiz; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council - CSC) tarafından değerlendirilen “Kaynakların Sorumlu Kullanımı” konusunda belgelendirilmiştir.


Belgeler

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
 • Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - Narlı Fabrikası Yükle
  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - Adıyaman Fabrikası Yükle
  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - Bartın Fabrikası Yükle
  Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - Ereğli Öğütme Tesisi Yükle
 • Narlı Fabrikası - Entegre Yönetim Sistem Belgeleri

  TS EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Yükle
  TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO EN 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
  Entegre Yönetim Sistemi Belgesi Yükle
 • Narlı Fabrikası - TS EN 197-1 Performans Değişmezlik Belgeleri ve Diğer Belgeler

  CEM I 42,5 R Yükle
  CEM I 52,5 N Yükle
  CEM II/A-M (P-L) 42,5 R Yükle
  CEM II A-P 52,5 N Yükle
  CEM IV B(P) 32,5 R Yükle
  ASTM C150 Type I/II Yükle
  ASTM C1157 Type GU Yükle
 • Adıyaman Fabrikası - Entegre Yönetim Sistem Belgeleri

  TS EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Yükle
  API Spec. Q1 Kalite Yönetim Sistemi Yükle
  TS EN ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO EN 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
  Entegre Yönetim Sistemi Belgesi Yükle
 • Adıyaman Fabrikası - TS EN 197-1 Performans Değişmezlik Belgeleri ve Diğer Belgeler

  CEM I 42,5 R Yükle
  CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R Yükle
  CEM I 42,5 R - SR5 Yükle
  API Spec 10A Monogram Sertifikası Yükle
 • Bartın Fabrikası - Entegre Yönetim Sistem Belgeleri

  TS EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Yükle
  TS EN ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO EN 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Yükle
  Entegre Yönetim Sistemi Belgesi Yükle
  TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
 • Bartın Fabrikası- TS EN 197-1 Performans Değişmezlik Belgeleri ve Diğer Belgeler

  CEM I 42,5 R Yükle
  CEM I 52,5 R Yükle
  CEM I 52,5 R GOST Yükle
  CEM IV/ B (P-V) 32,5 R Yükle
  CEM I 42,5 R - SR5 Yükle
  CEM II A-M (P-L) 42,5 R Yükle
 • Bartın Fabrikası - Ulusal Teknik Onay ve G Belgesi

  UTO Belgesi - Dolgu Amaçlı Kompozit Malzeme Yükle
  G Belgesi - Dolgu Amaçlı Kompozit Malzeme Yükle
 • Ereğli Öğütme Tesisi - Entegre Yönetim Sistem Belgeleri

  TS EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Yükle
  TS EN ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Yükle
  TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
  Entegre Yönetim Sistemi Belgesi Yükle
  TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle
 • Ereğli Öğütme Tesisi - TS EN 197-1 Performans Değişmezlik Belgeleri

  CEM II/A (V) 42,5 R Yükle
  CEM IV/B (V) 32,5 R - SR Yükle
  CEM IV/B (P-V) 32,5 R - SR Yükle
 • Çimko Hazır Beton İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle