Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve gelişim faaliyetlerimiz; şirket strateji ve hedeflerimiz ile uyumlu şekilde yapılandırılmaktadır. Sürekli gelişim anlayışı ile çalışan bireysel performanslarının geliştirilmesi, önceliklerimizin ilk sırasında yer alır.

Kişisel Gelişim Planlama sürecinde; Değerlendirme Merkezi gibi farklı araçlarla çalışana çok yönlü bakış açısı ile gelişim alanları ve buna bağlı gelişim faaliyetleri tanımlıyoruz. İşe alımı gerçekleştirilen çalışanlarımıza yönelik verilen kapsamlı oryantasyon eğitimi ile “biz” bilincini arttırmak ve ÇİMKO kültürüne adaptasyon sürecini hızlandırmak hedeflenmektedir.

Şirketimizde ‘güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak’ için iş sağlığı ve güvenliği konularındaki yasa ve yenilikleri yakından takip ediyor, bunların uygulayıcısı oluyor ve çalışanlarımıza bu konularda eğitimler veriyoruz.

Mentorluk Programı

ÇİMKO, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “İç Mentorluk Programı”nı hayata geçirmiştir. Program kapsamında bir yandan çalışanların gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları uygun çözümler sunulurken diğer yandan Grup şirketleri arasındaki entegrasyon artırılmıştır.

İngilizce Eğitim Desteği

Çalışanlarımızın 7/24 erişebildikleri, canlı derslere katılarak konuşma pratiği yaptığı ve İngilizce Dil Bilgisi konusunda gelişim sağladıkları online platform desteği sağlıyoruz.

Gelişim Merkezi Programları

Değerlendirme Merkezi (Assessment) uygulamaları sonrası çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra davranış değişikliği sergilemelerini kolaylaştıracak nitelikte olan ve farklı destek öğrenme araçlarını içeren zengin bir içeriğe sahip programlarımızdır. Aynı zamanda bu programlar, katılımcıların farkındalığını geliştirmeyi, performansı maksimize etmeyi, yönetsel etkilerini arttırmayı, modern tekniklerle iş ve insan yönetimi alanında başarı elde etmelerini amaçlamaktadır."