CEM IV / B (P) 32,5 R


CEM IV / B (P) 32,5 R, Puzolanik Çimento, Portland Çimentosu klinkeri ,alçı taşı, % 36-55 oranında katkı (Puzolan) ve en çok % 5’ e kadar minör ilave bileşen maddenin birlikte öğütülmesi sonucu TS EN 197 -1: 2012 “Çimento – Bölüm 1 :Genel Çimentolar – Bileşim , Özellikler ve uygunluk kriterleri ”standardına uygun imal edilen, 2 günlük basınç mukavemeti en az 10 MPa ve 28 günlük basınç mukavemeti en az 32,5 MPa, en fazla 52,5 MPa olan çimentodur.

CEM IV / B (P) 32,5 R KULLANIM ALANLARI

Genel amaç için her türlü inşaatta
Her türlü betonarme yapılar
Yer betonları
Genel olarak prefabrik betonarme elemanların üretimi
Su depoları
Beton ve betonarme borular
Beton briket üretimi
Duvar ve sıva işleri